Làm sổ đỏ cho trường hợp bị mất ( rơi, rớt, cháy…) tại Hà Nội có khó không? Ở đâu nhận làm sổ đỏ nhà...