Lĩnh vực sản xuất bồn tắm ngày càng phát triển với sự ra đời của nhiều chất liệu mới như bột đá, Acrylic, Composite… Tuy...